Verktøysamling for sidebygging med Gutenberg – EditorsKit – WordPress-utvidelse

EditorsKit gir deg en samling sidebyggingsverktøy for det nye WordPress Gutenberg-redigeringsverktøyet.

Du kan nå ha bedre kontroll, tekstformater, stil og arbeidsflyt ved bare å nyttiggjøre deg av verktøyene i EditorsKit-utvidelsen.

EditorsKit legger også til de manglende tekstformatene for bedre innholdsproduksjon. De følgende rik tekstformatene er tilgjengelig ved aktivering av utvidelsen:

 • Lenker med relasjon ikke-følg- og sponset-attributt
 • Farger for uthevet tekst eller overskrift
 • Bakgrunnsfarge for uthevet tekst
 • Tilbakestill formateringsalternativer
 • Strukket justering for avsnitt
 • Understreking
 • Hevet skrift
 • Senket skrift
 • Rykk inn avsnitt, overskrift eller liste
 • Store bokstavwr
 • Justering av bildetekst
 • Hardt mellomrom
 • Forkortelser for akronymer
 • Sett inn spesialtegn

Norsk (bokmål).

Kilde: Verktøysamling for sidebygging med Gutenberg – EditorsKit – WordPress-utvidelse | WordPress.org Norsk (Bokmål)

Legg inn en kommentar