Nye nettsider til Norsk Forening for Fartøyvern

På prosjektet nye nettsider til Norsk Forening for Fartøyvernhar vi vært leverandør av oppsett på WordPress med spesialtilpasning av temaet Canvas fra Woothemes. Vi har levert spesialprogrammering, i form av skreddersydd medlemsregister for foreningen. Vi har driftsavtale med vedlikehold og oppgraderinger av … Les mer

Redesign av nettsiden til Bærum Pikekor

Redesign av nettsider for Bærum Pikekor. Skille mellom offentlige sider og lukkede medlemssider ved hjelp av to separate WordPress installasjoner med felles brukerregister. Styling av temaet Canvas fra WooThemes slik at medlemmer skal ha følelsen av at de er på samme nettsted, lansert … Les mer