Nettvendt Diskbruk i Oversikt og Nettstedshelse fra cPanel®
Innlegg

Viser informasjon om brukt lagringsplass, anbefalinger og varsler i din Kontrollpanel Oversikt-widget og i fanene på Nettstedshelse-panelet. Viser informasjon om din lagringsplass, anbefalinger og varsler i Oversikt-widget en på kontrollpanelet og i fanene i panelet for Nettstedshelse. Inkluderer også en … Les mer

Vis endret dato i admin-oversikter
Innlegg

Viser en kolonne med endret dato i oversiktene over sider og innlegg i WordPress admin-panelet. Denne utvidelsen viser en ny, sorterbar kolonne med endret dato i oversiktene over sider og innlegg i WordPress admin-panelet. Den viser også brukernavnet til den … Les mer

Admin taksonomifilter
Innlegg

Filtrer innlegg eller tilpassede innholdstyper in admin-området etter egendefinerte taksonomier. Admin taksonomifilter hjelper deg filtrere innlegg eller tilpassede innholdstyper i admin-området (innleggsoversikten) etter egendefinerte taksonomier. Det likner på filtrering av innlegg etter kategorier, noe som er støttet som standard. Utvidelsen … Les mer

1 2 3 4 5 25