Nye nettsider til Norsk Forening for Fartøyvern

På prosjektet nye nettsider til Norsk Forening for Fartøyvernhar vi vært leverandør av oppsett på WordPress med spesialtilpasning av temaet Canvas fra Woothemes.

Vi har levert spesialprogrammering, i form av skreddersydd medlemsregister for foreningen.

Vi har driftsavtale med vedlikehold og oppgraderinger av programvare og utvidelser. Dessuten egen avtale om backup av arbeidsstasjoner.

Ingrid&Odd er designere og hovedleverandør av nye nettsider til foreningen. Vi ble invitert med på bakgrunn av våre kunnskaper om WordPress som plattform og styling og programmering for spesialtilpasningen.