Redesign av nettsiden til Bærum Pikekor

Redesign av nettsider for Bærum Pikekor.

Skille mellom offentlige sider og lukkede medlemssider ved hjelp av to separate WordPress installasjoner med felles brukerregister.

Styling av temaet Canvas fra WooThemes slik at medlemmer skal ha følelsen av at de er på samme nettsted, lansert 19. november 2012.