Personalia

Navn: Knut Albert Sparhell Knut A Sparhell
Født: 21.04.1958, Oslo
Sivilstand: Enkemann, har kjæreste
Barn: 3 (f. 1986-1992)
Bosted: Roald Amundsens vei 130 B, 1658 Torp, Fredrikstad
Epost: knut@sparhell.no
Nett: knut.sparhell.no/

Utdannelse

1965-1974 Manglerud Grunnskole, Østensjø bydel, Oslo.
1974-1977 Sinsen Videregående Skole, Oslo – Naturfaglinjen.
1977-1979 Oslo Ingeniørhøgskole – Kjemilinjen, studieretning for mikrobiologi-immunologi-patologi (MIP).
1981-1982 Stavanger Ingeniørhøgskole – Elektronikklinjen, fagretning medisinsk teknikk

Arbeidserfaring

2009- Nettvendt, Sandvika (IT-konsulent, WordPress, PHP, MySQL)
2009- OptimalAssistanse AS, Fredrikstad/Sarpsborg (investor, medeier, styremedlem, IT-konsulent)
2003- IT-ing Sparhell, Fredrikstad – Enkeltpersonforetak (utvikling og drift av Windows-applikasjoner (ordresystem), webapplikasjoner av alle typer, konsulenttjenester Windows/PC/nettverk)
2001-2003 Quality Assurance Systems, Fredrikstad – seniorkonsulent (programmering, utvikling, brukerstøtte)
1999-2001 Eurosoft Norge AS, Oslo/Fredrikstad – systemkonsulent (programmering, utvikling, brukerstøtte)
1995-1999 Medisinsk-teknisk Enhet, Teknisk avdeling, Fylkessjukehuset i Haugesund – avdelingsingeniør (medisinsk utstyr generelt, PC, nettverk lokalt)
1990-1995 EDB-avdelingen, Fylkessjukehuset i Haugesund – Systemkonsulent
1982-1990 Sentrallaboratoriet, Fylkessjukehuset i Haugesund – Avdelingsingeniør (kvalitetskontroll, service, EDB)
1979-1981 Institutt for Generell- og Revmataologisk Immunologi (IGRI), Rikshospitalet, Oslo – Laboratorietekniker.

Diverse kompetanse/erfaring

Web-publisering

 • HTML, XHTML, CSS
 • ASP, PHP, IIS
 • XML, XSL, XSLT, RDF, RSS og beslektede teknologier
 • VBScript, JavaScript, WSH
 • CMS/blogg: WordPress, Drupal, Mambo, Joomla, Gallery, Electos
 • SOAP Web Services

Operativsystemer/programvare/database

 • Brukererfaringer med DOS, Windows 3.1, 95, 98, NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista, 2008, 7 på PC og server. Herunder MS Office-programmer som Outlook, Word, Excel, PowerPoint
 • Driftserfaringer med alle servere på Windows-platform
 • Drifts- og brukererfaring med en rekke programmer knyttet til webutvikling, automatisering, epost, services
 • Utviklererfaring med Visual DataFlex for Windows og Web, PHP, XML, XSL, ASP, WSH, AJAX
 • Drifts- og utviklererfaring med spesielt WordPress, men også noe Joomla, Drupal og Electos
 • Erfaringer med databasene MS SQL Server, MySQL, Pervasive SQL, Sybase, Access (MS Jet), DataFlex Embedded
 • Gode kunnskaper i engelsk skriftlig, brukbart muntlig. Forstår tysk.

Faglige interesser

 • Kunnskapsorientert. Særdeles gode evner til å søke kunnskap og problemløsninger på Internett
 • Muligheter og utfordringer ved bruk av Internett-teknologi for kommunikasjon og spredning av informasjon
 • Databasedesign, utvikling og drift
 • Automatisert datafangst

Private interesser

Nyheter, diskusjonsgrupper (news/blogg), politikk, samferdsel, film, musikk, litteratur, språk, arkitektur, historie, urbane aktiviteter, web-design og publisering.

1999 – 2003 Administrator for de norske Usenet no.*-diskusjonsgruppene («news»)
2011-2012 Varamedlem til styret i Fredrikstad Høyre
2012-2013 Styremedlem i Fredrikstad Høyre