SeniorPortalene – Ny portal for seniorer fra 55+

 

portaleneIdéen rundt SeniorPortalene er at du som senior kun skal være to tastetrykk unna en enklere hverdag. SeniorPortalene viderefører visjonen og tanken bak Helse- og omsorgstjenestelovens §1-1. Dens formål er særlig :

«Å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.»

Vi fikk oppdraget med å utvikle sidene for Portalene AS.

Med utgangspunkt i WordPress multisite og temaet TwentyFourteen har vi designet:

  • logo- og ikonprogram

og tilpasset sidene med spesialprogrammering av:

  • aktiviteter
  • annonser – passering på ulike posisjoner
  • boprosjekter
  • listing av tjenesteleverandører
  • påmeldingsskjema
  • registreringsskjema
  • visning av nyheter fra de underliggende portalene til hovedportalen

samt installering og tilpasning av en rekke utvidelser blant annet:

  • bbPress for diskusjonsforum innen ernæring og helse

Det har vært en spennende og mangesidig jobb som har pågått siden høsten 2013.

Vi ønsker Portalene AS til lykke med nye nettsider.

Legg inn en kommentar