Nylig registrerte | WordPress.org

Legg til en sorterbar kolonne i brukeroversikten for å vise registeringsdato.

Kilde: Nylig registrerte | WordPress.org

Legg inn en kommentar