Flytting av nettsider fra en plattform til WordPress

Nytt Nettsted flyttet

Du kan ikke se det, håper vi, men Nytt Nettsted ble i helgen flyttet fra webhotellet til IT-ing Sparhell til PRO ISP. Samtidig har vi gått over fra WordPress Multisite “subfolder” (undermapper) til WordPress Multisite “subdomain” (underdomener) med “Domain mapping” … Les mer