Ny multisite for Seniorsaken.no

Vi gratulerer Seniorsaken med ny multisite for seg og sine lokallag som ble lansert 29. april 2015.

Tanken har vært å presentere Seniorsakens fanesaker, rådgivningstjenester, samarbeidspartnere, aktiviteter og nyheter for lokallagene rundt om i Norge. Dette la vi hovedsaklig på forsiden.

Vi har benyttet landingssider, som samler informasjon som hører sammen f.eks. Rådgivning for alle rådgivningstjenestene, Lokallag og Medlemsinfo med oversikt over nyhetsstoff for og om medlemmer.

Hvert enkelt lokallag har fått egen tilpasset side som viser informasjon om dette lokallaget. Noen få har fått eget nettsted som Seniorsaken Østfold, som har egne ressurser til å produsere innhold.

Designmessig har det vært viktig å holde samme profil på hovednettsted og lokallagsnettstedene slik at budskapet blir entydig og fremstår likt.

Designmalen, som vi ble forelagt oss forut for oppgaven, implementerte vi med sine logoer, skrifttyper og farger.

Prosjektet inkluderer også utarbeidelse av mal for utsendelse av nyhetsbrev via MailPoet som er integrert i løsningen.

Vi har også drift av multisiten.