SeniorPortalene – Ny portal for seniorer fra 55+

Idéen rundt SeniorPortalene er at du som senior kun skal være to tastetrykk unna en enklere hverdag. SeniorPortalene viderefører visjonen og tanken bak Helse- og omsorgstjenestelovens §1-1. Dens formål er særlig :

«Å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.»

Vi fikk oppdraget med å utvikle sidene for Portalene AS.

Med utgangspunkt i WordPress multisite og temaet TwentyFourteen har vi designet:

  • logo- og ikonprogram

og tilpasset sidene med spesialprogrammering av:

  • aktiviteter
  • annonser – passering på ulike posisjoner
  • boprosjekter
  • listing av tjenesteleverandører
  • påmeldingsskjema
  • registreringsskjema
  • visning av nyheter fra de underliggende portalene til hovedportalen

samt installering og tilpasning av en rekke utvidelser blant annet:

  • bbPress for diskusjonsforum innen ernæring og helse

Det har vært en spennende og mangesidig jobb som har pågått siden høsten 2013.

Vi ønsker Portalene AS til lykke med nye nettsider.