Behandlingshjelpemidler.no med nytt nettsted og diskusjonsforum

Behandlingshjelpemidler.no er portalen for alle som søker informasjon om spesialisthelsetjenester i hjemmet.

For Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler (NNB) var hensikten med endringene å få et nettsted med best mulig tilgjengelighet for alle på pc, nettbrett og mobil. Dette har vi fått til med universell utforming og responsivt design.

De ønsket å forenkle vedlikehold og ha hyppigere oppdateringer av innholdet. Og gjør dette ved at ansvaret for publisering og vedlikehold blir fordelt på flere medlemmer i NNB.

NNB har medlemmer fra hele landet og for å styrke arbeidet som rådgivende gruppe mot ansatte som jobber med behandlings­hjelpe­midler innenfor helsevesenet har vi opprettet et lukket forum for diskusjon av temaer relatert til dette.

Med fokus på å forenkle hverdagen for de tre viktigste brukergruppene pasienter, helsepersonell og folk som jobber med behandlingshjelpemidler har vi utviklet nettsider som går rett på sak og viser de viktigste oppgavene og informasjonen de ulike brukergruppene søker.

Designvalg ellers har vi tatt utgangspunkt i helseforetakenes lette og delikate designprofil basert på blåtoner og allerede etablerte logoprogram.

Vi gratulerer Behandlingshjelpemidler med nye nettsider og forum!